Gizlilik İlkesi

Hasta Gizlilik İlkesi

Siz istemediğiniz sürece operasyon öncesi ve sonrası resimleriniz hiç bir mecrada kullanılmayacaktır.